V
Tools

USPRAWNIENIE PRACY SERWISU,

DZIAŁU TECHNICZNEGO ORAZ ADMINISTRACJI

Nowoczesne Centrum Dowodzenia
System wspomagający realizację i nadzór w zakresie usług montażu,
naprawy, serwisu, instalacji, przeglądów, konserwacji i wszelkich procesów

01 Interaktywny harmonogram z alarmami

02 Ewidencja przeprowadzonych działań

03 Nadzór nad przebiegiem realizacji

04 Wymiana informacji i pełna kontrola obiegu informacji

05 Raporty i analizy finansowe

06 Tworzenie wieloetapowych zadań

07 Koordynacja realizacji zamówień i zleceń

08 Automatyzacja sprzedaży i rozliczeń

09 Automatyzacja procesów biznesowych

10 Integracja z wybranymi systemami zewnętrznymi 

POZNAJ KORZYŚCI SYSTEMU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość