Counting
PEOPLE

PRECYZYJNY I ELASTYCZNY SYSTEM

LICZENIA KLIENTÓW NIEZBĘDNY W PROCESIE ZARZĄDZANIA

CountingPeople to system liczenia klientów, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu systemów na rynku. Zastosowane w nim złożone algorytmy analizy obrazu pozwalają na wykrywanie i zliczanie przemieszczających się osób, a tak naprawdę dowolnych obiektów (samochodów, paczek pocztowych, elementów na taśmie produkcyjnej itp.), których rozmiar i kierunki przemieszczania można w miarę precyzyjnie zdefiniować w systemie.

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU LICZENIA KLIENTÓW

SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU

Licznik obiektów w systemie wymaga określenia na obrazie kamery linii obszarów (np. wejście – wyjście, albo pasaż – parking itp.) oraz minimalnego i maksymalnego rozmiaru obiektu. Jeżeli na obrazie z kamery pojawi się obiekt mieszczący się w tym zakresie, którego tor ruchu przetnie oba wyznaczone obszary, zostanie on zarejestrowany przez system. W zależności od tego, czy ruch obiektu rozpoczął się od obszaru A, czy od obszaru B, system zliczy obiekt jako wchodzący lub wychodzący. Warunkiem „zaliczenia” przejścia obiektu jest następująca sekwencja zdarzeń:
  • wykrycie obiektu w jednej ze stref i porównanie ze wzorcem wielkości
  • naruszenie przez obiekt drugiej strefy
  • opuszczenie pierwszej naruszonej strefy
System może w ten sposób śledzić i liczyć równocześnie wiele obiektów widocznych w kadrze kamery
Counting
PEOPLE

VS

SYSTEMY Z CZUJNIKAMI DIODOWYMI

Precyzja działania
Dokładniejsze zliczanie obiektów poruszających się
w szerokim przejściu - system rozróżnia wiele osób przechodzących jednocześnie, podczas gdy czujnik diodowy zlicza tylko wtedy jedną osobę.
Eliminacja błędów
System zapobiega nieprawidłowemu zliczaniu osób, którezamierzały skorzystać z przejścia, ale ostatecznie zawróciły ( nie opuściły obu obszarów w odpowiedniej kolejności). Czujnik diodowy zlicza obiekt natychmiast kiedy pojawi się on w obszarze zliczania.
Łatwość montażu
System wykorzystuje obraz z kamery umieszczonej bezpośrednio nad wejściem do sklepu z okablowaniem doprowadzonym w przestrzeni międzysufitowej. Czujniki diodowe wymagają doprowadzenia przewodów umieszczonych w samym wejściu co oznacza konieczność kucia ścian, podłóg lub instalowania korytek kablowych.
Koszt instalacji
Mniejsze koszty instalacji poprzez mniej skomplikowane okablowanie i stosowanie jednej kamery. Technologia diodowa wymaga zastosowania wielu czujników.
PANEL UŻYTKOWNIKA

ORAZ RAPORTY

ZAUFALI NAM