Osiedla mieszkaniowe wprowadzają opłaty za parkowanie na własnych terenach głównie w celu regulacji dostępności miejsc parkingowych.

Pobieranie opłat za parkowanie na terenach osiedli mieszkaniowych bez użycia szlabanów może odbywa się za pomocą systemów bezbarierowych, podobnych do poboru opłat drogowych.

Proponujemy wprowadzenie Strefy Ograniczonego Parkowania kontrolowanej za pomocą kamer.

Mieszkańcy otrzymają specjalne pozwolenie, zapewniające im łatwy dostęp do miejsc parkingowych.

Inne pojazdy będą podlegały opłatom za parkowanie, co zwiększy dostępność przestrzeni dla mieszkańców i zredukuje niepotrzebny ruch.

Wjazd i wyjazd pojazdu jest rejestrowany, na postawie system oblicza czas pobytu

Pojazdy mieszkańców są oznaczone jako uprawnione

Pojazdy bez uprawnienia mają naliczoną opłatę

Opłatę należy uregulować poprzez Internet zgodnie z czytelnymi oznaczeniami

Teren osiedla zostanie czytelnie oznaczony tablicami informacyjnymi o zasadach parkowania oraz sposobie uiszczenia płatności w wirtualnych parkigometrach.

Umożliwiają one płatności za parkowanie bez konieczności korzystania z fizycznych urządzeń parkingowych, co zapewnia większą wygodę i efektywność zarówno dla użytkowników, jak i zarządców parkingów.

Mobilna strona płatności jest prosta i intuicyjna w użyciu

Dostępna w kilku językach

Płatność nie wymaga instalacji aplikacji

Realnie działający system!

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Kontroler i parkomaty

Automatyzacja procesu

Brak potrzeby fizycznej interwencji

Możliwość łatwego monitorowania i zarządzania przepływem pojazdów

Potencjał do integracji z innymi systemami zarządzania parkingiem

Konieczność zatrudnienia i szkolenia personelu

Ryzyko błędów ludzkich

Mniejsza skuteczność w dużych obszarach

Potencjalne konflikty z użytkownikami

Stałe wysokie i rosnące koszty obsługi, wymiany papieru w parkomatach

Większa awaryjność urządzeń

Uzupełnij formularz

i wyślemy

do Ciebie wycenę!