Online Monitoring Solutions

Moduł V-NET dostarczany w dwóch wariantach

V-NET for Developers​

V-NET for Developers to odpowiedź na zapotrzebowanie branży integratorów i producentów oprogramowania dla takich sektorów rynku jak: sprzedaż i zarządzanie handlem, gastronomia i hotelarstwo, magazynowanie i logistyka, bezpieczeństwo), którzy z chęci rozwoju lub przymuszeni żądaniami rynku potrzebują narzędzi do wizualnej weryfikacji zdarzeń , jakie rejestruje ich oprogramowanie.

Materiały wideo z istniejących i nowych kamer CCTV podłączonych do rejestratorów GeoNET stają się dostępne na jedno kliknięcie
Moduł V-NET daje możliwość wywoływania obrazów wideo z własnej aplikacji. Moduł może zostać przygotowany w designe zgodnym z pozostałymi elementami aplikacji

V-NET Live Arch Data

V-NET Live Arch Data to aplikacja do zdalnego podglądu kamer i skorelowanych z nimi informacji z zewnętrznych systemów/urządzeń (np.. Systemów sprzedaży, systemów kontroli dostępu, systemów biletowych, wag, skanerów kodów kreskowych, itp)
Dane mogą być prezentowane wraz z obrazem wideo wyświetlanym na żywo lub pobieranym z archiwum. Zarejestrowane zdarzenia pozwalają się sortować oraz momentalnie uruchamiać powiązane z nimi fragmenty nagrań.
V-NET do pobierania danych zewnętrznych w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku systemów, bazuje na integracji programowej. Eliminujemy do minimum koszty związane z układaniem dodatkowego okablowania oraz instalacją zewnętrznych sprzętowych modułów