Zautomatyzowany system do
badania trzeźwości, pomiaru temperatury oraz kompletności stroju BHP.

Stacjonarne rozwiązanie zbliżeniowe działa w oparciu o zainstalowane rozwiązanie programistyczne i posiada technologię rozpoznawania twarzy. Zmniejsza ryzyko wypadków i zwiększa wydajność pracowników.

Inteligętny system trzeźwości - VCN

Proces jest całkowicie zautomatyzowany.

Badania trzeźwości wykonywane są w momencie przybycia i wyjścia pracownika z pracy. Urządzenie montuje się w dogodnej lokalizacji, wybranej przez klienta.

Stacjonarne rozwiązanie zbliżeniowe

Szybsze testowanie dużej liczby pracowników

System pozwala na sprawniejsze i szybsze testowanie dużej liczby pracowników, zmniejszając w ten sposób ryzyko wypadków i zwiększając produktywność pracowników. Test zbliżeniowy wskazuje, czy pracownik jest trzeźwy, czy nie, a test ustnikiem pokazuje dokładną ilość wstrzykniętego alkoholu. W przypadku wykrycia nietrzeźwego pracownika urządzenie zażąda dokładnego testu, identyfikując pracownika w obu przypadkach.

Ochrona przedsiębiorstwa

Według danych osoby z branży produkcyjnej przychodzą do pracy w stanie nietrzeźwości 5 razy częściej niż w firmach przeprowadzających regularne badania trzeźwości.

Rozliczenie czasu

Ewidencja czasu pracy w urządzeniu oraz możliwość zestawienia grafików pracowniczych pomaga personelowi rozliczającemu czas pracy i zapewnia, że czas pracy będzie rozliczany na podstawie dokładnych i wiarygodnych danych.

Inteligentne rozwiązania

Zautomatyzowany system kontroli pracowników pomaga zapewnić płynny przepływ pracy. Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy urządzeniami oraz elastyczność systemu zapewniają, że proces zarządzania przepływem pracowników przebiega szybko i nie obniża efektywności działania firmy.

Badanie trzeźwości

Test trzeźwości trwa zaledwie kilka sekund, aw ciągu 20 minut systemy mogą sprawdzić nawet 100 pracowników.

System scentralizowany

Wszystkie dane z różnych urządzeń firmy są przechowywane w systemie VCN.

Integracja z innymi systemami

Rozwiązanie VCN można zintegrować z systemami kontroli dostępu i zarządzania przedsiębiorstwem.

Wiarygodne pomiary

Urządzenia VCN są sprawdzane metrologicznie i kalibrowane, dzięki czemu pomiary są zawsze precyzyjne.

Rozpoznawanie twarzy

Biometryczne rozpoznawanie twarzy zapewnia wykonanie badania trzeźwości przez tego samego pracownika, który podał numer identyfikacyjny. Zmniejsza ryzyko oszukania systemu.

Wygodny dostęp do informacji

Za pomocą „chmury” dane pomiarowe są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia.

Skanowanie kart pracowniczych

Urządzenie może skanować wszystkie rodzaje kart RFID (w tym kartę pracownika budowlanego), dzięki czemu procesy rozpoznawania pracowników i kontroli dostępu są bardzo proste.

Ochrona informacji

System jest w pełni zgodny z RODO.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Będziesz mieć pewność, że wszelkie informacje o incydentach zostaną Ci przekazane niezwłocznie smsem lub e-mailem.

Rozliczanie czasu pracy

System pozwala na wygodne i autonomiczne śledzenie czasu pracy z możliwością tworzenia grafików pracowniczych, otrzymywania raportów oraz rozliczania zmian (również nocnych). Zainstalowane oprogramowanie oferuje automatyczne przygotowanie harmonogramu prac na kolejny miesiąc zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Zapewnienie połączenia zapasowego (Wi-Fi, GSM)

Transmisja danych będzie przebiegać bezproblemowo – w przypadku utraty połączenia urządzenie automatycznie przełączy się na połączenie zapasowe.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo

Oprogramowanie do zarządzania
w procesach logistycznych