Zapraszamy na konferencję Platforma IT

Z ogromną przyjemnością informujemy, że VCN s.c została laureatem konkursu: "100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie". Zgodnie z założeniami konkursu nasza firma realizuje projekt: „Automatyzacja procesów back-office analityki obrazów”. Organizatorem konkursu była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatami Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Nagroda ufundowana została z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.  
VCN S.C.
ul. Ścinawska 3, 60-178 Poznań
NIP: 779-22-30-132
biuro@vcn.pl
+48 (61) 622 94 92

Konto bankowe:
89 1140 2004 0000 3702 3489 5849
© Copyright VCN - Wszelkie prawa zastrzeżone