Moduł REBOOT for LAN typ:RLv1

Sterowanie przez Internet lub sieć lokalną

Moduł REBOOT for LAN typ:RLv1

Moduł REBOOT for LAN typ:RLv1

Podstawowy zastosowaniem urządzenia RLv1 jest restartowanie oraz wyłączanie/wyłączanie komputerów PC poprzez Internet lub lokalną sieć komputerową, również bezprzewodową. RLv1 nie wymaga zewnętrznego zasilacza, energia pobierana jest z portów USB (najlepiej ze złącza bezpośrednio na płycie głównej) które przy wyłączonym komputerze są cały czas pod napięciem. USB jest wykorzystywane tylko jako jedno z możliwych źródeł zasilania.
Do RLv1 można podłączyć gniazda z przekaźnikami na 230V rozszerzając możliwości modułu o zdalne wyłączanie/restartowanie dowolnych urządzeń lub całych obwodów elektrycznych. Przy podłączonych przekaźnikach moduł zaleca się podłączyć do zewnętrznego zasilacza 12VDC
Oprogramowanie dołączone do REBOOT for LAN w przejrzysty sposób grupuje poszczególne moduły, oraz umożliwia pojedyncze lub zbiorcze wysyłanie poleceń resetu lub wyłączenia dla wybranej grupy. Dla polecenia wyłączenia/resetu możemy określić czas trwania w zakresie 1-255 s

Przykładowe zastosowania:

  • Resetowanie odległych, trudno dostępnych komputerów serwerów w przypadku zawieszenia się,
  • Resetowanie/ wyłączanie na zadany czas dowolnych urządzeń lub obwodów elektrycznych,
  • Wyłączanie lub włączanie komputerów (oszczędność energii) , w tym również całych grup (jedno polecenie może wyłączyć wszystkie komputery w biurze).