KCTools

KC-Tools

Narzędzia wspomagające procesy zarządzania zleceniami

KCTools Wprowadzenie

Każda firma handlowo-usługowa potrzebuje narzędzia wspomagającego procesy zarządzania zleceniami, obsługi magazynu, archiwizacji kontrahentów czy też procesy rozliczeniowe. Powierzając ich realizację pojedynczej aplikacji, potrafiącej je sprawnie i przystępnie wykonywać, lokujemy obszerną dziedzinę zarządzania firmą w niedużym i mobilnym systemie jakim jest KCTools.
KCTools posiada wszystkie powyższe funkcje i znacznie więcej, oferując przy tym przyjazny i intuicyjny interfejs. Wszystko to zrealizowane zostało w elastycznym środowisku, uruchamialnym na dowolnej przeglądarce w aktualnej wersji, co czyni go łatwo adaptowalnym do potrzeb klienta.
Można wyspecyfikować trzy moduły, z których składa się nasze oprogramowanie. Pierwszym z nich jest moduł Zlecenia. Przyjmowanie, ewidencja, kontrola i rozliczanie zleceń to główne działania, które poprzez ten dział zrealizujemy. Kolejny jest Magazyn, umożliwiający między innymi wgląd do dokumentów typu przeniesienie na magazyn, faktura itp. bądź najzwyklejszą kontrolę stanów magazynowych itp. Podstawą dla naszych działań jest moduł Baza, który zgodnie ze swoją nazwę daje wgląd na zestawienie obsłużonych kontrahentów, ich obiekty a także towary oferowane w sprzedaży.

KCTools Zlecenia

Inicjalizacja zlecenia odbywa się poprzez uruchomienie funkcji Nowe zlecenie. W wyświetlonym formularzu mamy możliwość określić autora zgłoszenia oraz typ zlecenia, wybierając spośród sześciu dostępnych typów: serwis, konserwacja, montaż, inne, kompletacja, prywatne. Na podstawie typu zlecenia, system wyznacza domniemaną datę realizacji, edytowalną dla użytkownika. Dalej istnieją takie opcje jak określenie czy dane zlecenie jest płatne i czy jest kontynuacją któregoś z poprzednich zleceń. Następnie wybieramy kontrahenta spośród istniejących w bazie bądź go dodajemy i podobnie w następnym kroku z obiektem, którego zlecenie dotyczy. Po wprowadzeniu opisu zlecenia oraz informacji dodatkowej wewnętrznej, przypisujemy wykonawcę bądź nie. Wybór drugiej opcji skutkuje wyświetleniem zlecenia na stronie głównej z odpowiednią adnotacją, co tyczy się również niewyfakturowanych zleceń oraz zakończonych po terminie.

Moduł Zlecenia umożliwia nam przyjęcie zleceń oraz ich kontrolę od momentu zgłoszenia zdarzenia aż do zakończenia łącznie z wyfakturowaniem. Możliwy dostęp do zleceń określonego typu, z wyznaczonego okresu czasu, będących w danym stanie.
Widnieje tu ponadto funkcja Alerty, zadaniem której jest informowanie o zdarzeniach dotyczących miasta, kontrahenta, obiektu. Zdarzenia wprowadza się indywidualnie, ustawiając datę ich wyświetlenia na liście alertów oraz treść stanowiącą informację na temat działań, które trzeba będzie w danym dniu podjąć.

KCTools Magazyn

Ten element systemu pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej. Umożliwia przegląd różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: faktury VAT, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, zamówienia dostawcy i odbiorcy, przesunięcia międzymagazynowe. Wszystko to ponadto jest możliwe przy wyspecyfikowaniu nr seryjnego. Umożliwia nam to wgląd na dokumenty handlowo-magazynowe dotyczące danego towaru.

Generowanie dokumentów handlowych odbywa się w zewnętrznej aplikacji zarządzania handlem, np. KC-Firma. Nasz system współużytkuje bazę danych z tą aplikacją tworząc niezwykle użyteczne i wydajne narzędzie.

KCTools Magazyny Zewnętrzne

Magazyny Zewnętrzne to kolejny element tego modułu, który w swojej funkcjonalności daje użytkownikowi możliwość zaznajomienia się z posiadanymi zasobami zależnie od magazynu.

KCTools Baza

System pozwala prowadzić bazę kontrahentów, ich obiektów oraz umożliwia podgląd oferowanych towarów importowanych z zewnętrznej bazy danych aplikacji do zarządzania handlem.

Wybór kontrahenta z listy skutkuje przedstawieniem wykazu przypisanych do niego obiektów. Z tego poziomu mamy dostęp do następujących funkcji:

 • dodanie kolejnego obiektu
 • załączenie pliku dowolnego typu
 • spakowanie wybranych załączonych plików do archiwum ZIP

KCTools Baza - Obiekty

Kolejny element modułu Baza – Obiekty zawiera w sobie listę obiektów, z wyszczególnieniem kontrahenta i miasta, w którym dany obiekt jest ulokowany.

Wybór pozycji w następstwie wyświetla powiązane z nią numery zleceń. Dostępne funkcje:

 • edycja danych o obiekcie,
 • inicjalizacja nowego zlecenia,
 • zaplanowanie konserwacji stałych,
 • załączanie plików dowolnego typu,

KCTools Baza - Towary

Towary – z tego miejsca użytkownik dokona przeglądu towarów i oznaczy wybrane produkty jako:

 • seryjne,
 • dostępne w sprzedaży poprzez sklep internetowy,
 • dostępne w promocyjnej ofercie,
 • nowe w zestawieniu.

Korzyści

 • KCTools umożliwia lokalną i zdalną obsługę procesów sprzedażowych i kontroli magazynów,
 • Wyeliminujesz opóźnienia rejestrując, modyfikując i realizując oferty sprzedażowe oraz usługowe,
 • Praca z programem jest intuicyjna i satysfakcjonująca,
 • Automatyzacja działań doprowadza do eliminacji powtarzających się operacji, czyniąc naszą pracę bez błędną,
 • Dynamiczne przeszukiwanie dokumentów, sprawny i szybki do nich dostęp,
 • Modyfikujesz ofertę zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
 • Zintegruj swoją aktualną aplikację zarządzania handlem z naszym narzędziem, tworząc system przyspieszający obsługę sprzedaży i skracający czas inicjalizacji oraz realizacji oferty.