DESCRIPTION OF FUNCTIONALITIES

Opis funkcjonalności VnetLPR:

Operator w trakcie wystawiania przepustki można wprowadzić korektę czasu pobytu.

Definiowanie czasu pobytu jest też dostępne w ramach obsługi pojazdów awizowanych.

Zdarzenia, dla których czas pobytu został przekroczony zostają oznaczone w specjalny sposób. W ramach tej funkcjonalności operator posiada w interfejsie niezależny licznik, prezentujący ilość zdarzeń o przekroczonym czasie pobytu. Klikając w licznik, uruchamiamy wbudowany filtr, w widoku zdarzeń zostaną przedstawione tylko przepusteki z przekroczonym czasem pobytu.

Zaawansowane alarmowanie o przekroczeniach czasu jest dostępne w ramach modułu pomiar międzyczasów.

Zwiększa bezpieczeństwo nieautoryzowanych prób zalogowania do systemu. 

Moduł w działaniu przypomina zabezpieczenia bankowe. Po uruchomieniu każda nowa przeglądarka z której unikalny użytkownik zamierza korzystać musi zostać zautoryzowana na serwerze VnetLPR. Autoryzacja odbywa się za pomocą kodów jednorazowych wysyłanych na adres e-mail użytkownika, lub wskazanego administratora.

Uprawnienie do użytkowania dla danego urządzenia w każdej chwili może zostać wycofane.

Weryfikują i przydzielają uprawnienie do: wejścia, przejazdu przez szlaban, otwarcia bramki obrotowej, rygla, zależnie od realizowanej funkcji zabezpieczeń.
W odróżnieniu od przepustek, awizacje VnetLPR  można tworzyć również z wyprzedzeniem czasowym.
Awizacja może dotyczyć pojazdu lub osoby. W ramach awizowanego pojazdu można dokonać jednocześnie awizacji kilku osób.
Awizacje umożliwiają określenie poniższych typów dostępu:
☛ Stały;
☛ W określonym przedziale, od początkowej daty i godziny do końcowej daty i godziny – możliwość zakładania z wyprzedzeniem;
☛ W wybranych dniach (dowolna nieskończona liczba dni), z możliwością zawężania okna czasowego do zakresu godzin – możliwość zakładania z wyprzedzeniem;
☛ W wybranych dniach tygodnia, z możliwością zawężania okna czasowego do zakresu godzin.
 
Awizacje posiadają dodatkowe pola informacyjne:
☛ Najemca/obszar – w zależności od konfiguracji awizacja jest zakładana na danego Najemcę/obszar np. awizujemy gościa do Zarządu, wjazd pojazdu na magazyn dostaw lub w parku logistycznym do wybranego Najemcy; *WYMAGA AKTYWNEGO MODUŁU NAJEMCY
☛ Uwagi – w celu wpisania dowolnych informacji, przyjmuje znaki; alfanumeryczne.
☛ Marka pojazdu;
☛ Numer rejestracji – pole obligatoryjne dla awizacji pojazdów.

Funkcja pozwala na zablokowanie na stałe lub czasowo szlabanów w pozycji otwartej.

Wykorzystywana podczas przejazdu bardzo dużej liczby pojazdów, lub innego zdarzenia np. ewakuacja. Uruchomienie funkcji nie powoduje zatrzymania odczytów tablic.

Moduł służy do wpisywania numerów tablic pojazdów niepożądanych. Działanie systemu dla wykrytego na podstawie tablicy rejestracyjnej  pojazdu z czarnej listy sprowadza się do dwóch działań. Na liście zdarzeń informacje pojawiają się na czerwonym tle, w tym komunikat wpisany w Czarną listę dla konkretnego pojazdu. Zazwyczaj wpisuje się powód blokady. 

Po drugie system dla tego zdarzenia blokuje się na pozostałą aktywność, nie ma możliwości otwarcia szlabany, założenia przepustki. 

Moduł odpowiedzialny za wymianę danych na temat planowanych dostaw, odbiorów, wizyt, uprawnień stałych pracowników.

W większości przypadków dane są importowane z plików tekstowych, csv, xml, txt

VnetLPR umożliwia importowanie standardowych raportów wysyłanym mailem przez oprogramowanie SAP popularne w wielu organizacjach.

Moduł import awizacji służy do tworzenia dedykowanych interfejsów wymiany danych z systemami w organizacjach. 

Przykładowo organizacja korzystająca z VnetLPR do sterowania szlabanami wjazdowymi prowadzi “kadry” w systemie opartym na bazach ORACLA. W ramach wdrożenia powstał interfejs wymiany danych, do całkowicie zautomatyzowanego tworzenia i usuwania nieaktualnych awizacji na podstawie informacji wprowadzonych przez dział kadr, podczas przyjmowania i zwalniania pracownika.

VnetLPR ma wbudowany mechanizm cyklicznego wykonywania kopii zapasowej całego systemu w zakresie zabranych danych i konfiguracji z pominięciem zdjęć (ze względu na ich wielkość).

Po uruchomieniu na wskazany adres system raz na dobę przesyła kopię, kopia może być wysłana na dowolny serwer w sieci lub poprzez Internet.  

Funkcja pozwala na powiązanie tablic przednich z tablicami z tyłu pojazdu:

➧ Dla pojazdów bez przyczep zwiększa to wiarygodność i weryfikuje obie tablice na pojeździe;

➧ Dla pojazdów z przyczepą pozwala na ewidencję numeru naczepy jaki wjechał na teren parku wraz z ciągnikiem siodłowym – pozwala kontrolować czas pobytu także naczepy a nie tylko samego ciągnika, który może obsługiwać na terenie parku kilka naczep;

➧ Funkcja umożliwia dołączenie do zakładanego zdarzenia dowolnej ilości zdjęć z kamer CCTV lub przenośnej kamery. Dzięki temu można stworzyć kompletną dokumentację fotograficzną etapu procesu.

Wspiera interfejs dotykowy z wyszukiwarką pojazdów. Umożliwia opłacenie zbliżeniowo i rozliczenie pobytu wraz z elektroniczna wysyłką potwierdzenia zapłaty.

Moduł przeznaczony dla osób rozliczających dostawę/wizytę. Po wpuszczeniu pojazdu na bramie poprzez wystawienie przepustki, automatyczny wyjazd, lub możliwość wyjazdu odbywa się dopiero po “rozliczeniu”. Rozliczenie można porównać do mechanizmu znanego z kasy parkingowej. Dokonując rozliczenia pojazdu przydzielamy, zdefiniowany na wyjazd czas. W zależności od konfiguracji systemu szlaban wyjazdowy otwiera się bez udziału ochrony lub jest wypuszczany ręcznie przez ochronę, która w swoim interfejsie ma podświetloną stosowną opcję.  

VnetLPR wygodnie łączy potrzeby kilku grup użytkowników systemu. Moduł Najemcy/obszary(w zależności od branży) daje unikalną możliwość pracy w tych samych modułach, jednak każda grupa użytkowników ma prezentowane przez system tylko i wyłącznie zdarzenia/dane powiązane z ich zdefiniowanym obszarem.

Moduł umożliwia zdefiniowanie kluczowych parametrów Najemcy/obszaru, np szablonów wiadomości, zasad działania szlabanów, wydruków, informacji dla ochrony czy sposobu wystawienia/zamknięcia przepustek. 

W module Najemcy/obszary definiujemy również ilości pojazdów/osób które mogą zostać wpuszczone do danej strefy powiązanej z Najemcą/Obszarem, z opcją sterowania komunikatami o zajętości na tablicach LED.

Mamy możliwość indywidualnego przydzielenia określonej ilości miejsc/wejść dla każdego Najemcy i strefy systemu.

Zdefiniowani Najemcy/obszary mają bezpośrednie przełożenie na specjalne działanie uprawnień użytkowników systemowych.

Przykładowo, jeśli przez Ochronę na teren zostanie wpuszczony pojazd lub osoba to użytkownik systemu na prawach Najemcy z grupy A będzie miał możliwość w module zdarzeń zobaczyć tylko i wyłącznie przepustki założone dla dostaw/gości powiązane z Najemcą A.

Jeżeli ten sam użytkownik otrzyma możliwość przeglądania awizacji, po podobnie jak do zdarzeń będzie widział tylko awizacje powiązane z Najemcą/Obszarem A.

Ta cecha jest wykorzystywana w parkach logistycznych na terenie których magazyny wynajmuje wiele firm. Wszystkie firmy pracują w tym samym systemie, każda może mieć prawo zaawizowania wjazdu własnych dostawców pracowników, jednak każda z nich widzi tylko i wyłącznie własne zdarzenia i awizacje wjazdu, choć służba na bramie zakłada przepustki i obsługuje zdarzenia jednocześnie dla wielu najemców. 

Drugim najczęściej wykorzystywanym przypadkiem jest podział na Obszary w zakładzie, gdzie magazyn i zarząd tworzy awizacje dla gości i dostaw. Jednak operator magazynu nie widzi zaawizowanych gości Zarządu, natomiast sekretariat zarządu ma dostęp do wszystkich zdarzeń.

VnetLPR wspiera obsługę czytników kart, tagów RFID UHF. Czytniki podłącza się do systemu za pomocą kontrolerów VnetLPR.

Kontrolery występują w wariancie z jednym wejściem WIEGAND + 5 wej/wyj lub 2 X WIEGAND + 16 wej/wyj. Zasilane są napięciem 5-12 VDC

Komunikacja z kontrolerami odbywa się za pomocą sieci LAN.

VnetLPR wspiera obsługę szybkich drukarek przemysłowych z obcinaczem.
Z systemu można wydrukować przepustki z naniesionymi informacjami na temat obiektu, procesu + kody kreskowe do szybkiej obsługi. W stosunku do ręcznego wypisywania opcja daje wielokrotne przyspieszenie oraz eliminuje pomyłki.
Przepustki można wykorzystywać do rozliczeń wizyt, otwierania przejść, otwierania szlabanów wyjazdowych z automatycznym zamknięciem wizyty, oraz w pomiarze międzyczasów.

Interfejs VnetLPR jest oparty o słowniki. W systemie może być dowolna liczba słowników. Słownik to specjalny plik tekstowy który może zostać skopiowany i przetłumaczony na kolejny język a następnie wgrany do systemu.

Słowniki są powiązane z użytkownikiem, oznacza to że w tej samej wersji oprogramowania interfejs dla ochrony będzie po polsku a przykładowo dla kierownictwa może się wyświetlać po angielsku.  

Możliwość podłączenia skanerów kodów 1D oraz 2D sa pomocą specjalnej wersji kontrolera. Odczytane kody można wykorzystać w realizacji funkcji kontroli dostępu. Np. wysyłać kody mailem do gości lub dostawców a następnie umożliwić wejście lub przejazd do określonej strefy. 

Logiki sterujące semaforami LED w zależności od pozycji pojazdu i stanu systemu. 

Moduł umożliwia zmianę sygnalizacji na czerwone po wjechaniu pojazdu uprawnionego w światło szlabanu jeszcze przed rozpoczęciem opadania szlabanu. W połączeniu z kamerami CCTV układ zabezpiecza inwestora przed roszczeniami kierowców którzy wjechali w opadający szlaban.

Moduł umożliwia rozliczanie wystawionych przepustek wjazdowych za pomocą skanera odczytującego kody kreskowe.
Skanery wykorzystuje obsługa w procesie zamykania wizyty, przy dużym natężeniu ruch skanery przyspieszają pracę i umożliwiają rozliczenie wyjazdu poza portiernia bez używania komputera.

Możliwość zaprojektowania i podłączenia do systemu ekranów LED. Na ekranach można przedstawiać informacje o numerze doku/bramy do którego pojazd ma się kierować lub innej informacji zapisane w “awizacji”, np. “jesteś za wcześnie, zjedź na parking buforowy”. 

Tablice są również wykorzystanie do wizualizacji stanu zapełnienia parkingów lub ilości pojazdów obsługiwanych w danych procesie. 

Moduł wykorzystywany do konfiguracji i działania kontroli dostępu oraz awizacji.

W awizacjach umożliwia dopisanie do awizacji dla pojazdu danych naszego gościa lub całej ekipy instalacyjnej która przyjechała busem.

W kontroli dostępu są weryfikowane poświadczenia powiązane z osobą. Osoba może mieć wiele poświadczeń, przykładowo możliwość korzystania z 2 różnych kart lub tagów, kodu do klawiatury, QR-code’u i numeru telefonu.

Służą do konfiguracji działania systemu w zakresie podłączonych kamer rozpoznających tablice, czytników kart , kodów, klawiatur, czujników stanu pętli, przycisków, wyjść sterujących oraz dedykowanych akcji.  

Lista operacji finansowych zawierająca informacje na temat numeru transakcji, statusie, źródle rozliczenia, powiązanym najemcy, dacie, kwocie, pojeździe. Z opcja wydruków potwierdzeń operacji. 

Określone czynności powinny trwać założony czas, ma to przełożenie na koszty i zwrotną informację na temat wydajności oraz dostępności zasobów i mocy przerobowych. Moduł pomiaru międzyczasów daje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby punktów kontrolnych. Przykładowo: Wjazd, Rozpoczęcie_Załadunku, Zakończenie_Załadunku, Wyjazd.      

Każdy z punktów może mieć własne warunki dotyczące kolejności, wymagalności innego punktu inne, oraz zdefiniowany czas. 

W procesie pomiaru międzyczasów wydruki przepustek wykorzystywane są do potwierdzania/rejestrowania rozpoczęcia i zakończenie punktów procesu, rejestracja sprowadza się do skanowania kodu, czynność nie jest absorbująca dla pracowników. Co więcej, ekrany informacyjne mogą wspomagać pracowników wizualizując istotne informacje. 

Osoba zarządzająca biznesem otrzymuje dynamiczny dashboard z wizualizacją całego procesu ilością obsługiwanych zleceń oraz przekroczeniami czasu na poszczególnych etapach. Zebrane dane można importować do plików csv i analizować w zestawieniu z innymi czynnikami. 

Świadomość obsługi o procesie pomiaru pomaga zwiększyć i utrzymać wydajność na zakładanym poziomie, na bieżąco wykrywać wąskie gardła oraz reagować na zagrożenia wynikające z przekroczeń.

Służą do szybkiej weryfikacji ilości odczytanych pojazdów oraz założonych przepustek z podziałem na wjazdy i wyjazdy, w przedziałach godzinowych, dobowych, miesięcznych.

Wizualizują ilość nowo wykrytych pojazdów, które w raportowanym okresie nigdy wcześniej się nie pojawiły, oraz podają średni czas pobytu pojazdów na terenie.

Raporty można zawężać na podstawie kierunku wjazdu, kamery, zdefiniowanych najemców/obszarów, czy poszczególnych unikalnych numerów tablic.

Poza zestawieniem czasowo-ilościowym  raporty dają informacje o procentowym udziale ruch na poszczególne grupy najemców,  o podziale pojazdów na województwa i powiaty.

Specjalnym typem raportu jest skuteczność działania analityki.

Przyspiesza proces rejestrowania osób wchodzących na teren, skaner czyta w sekundę i bez błędów strefę MRZ w tym: imię, nazwisko, numer dokumentu.

Wymagane pola są konfigurowalne pod względem wymagalności.  W kolejnym skanowaniu można połączyć osobę z wydanym identyfikatorem (np. karta kontroli dostępu).

Każda funkcjonalność VnetLPR jest konfigurowalna w zakresie dostępności dla konkretnego użytkownika. System umożliwia założenie nieograniczonej liczby kont użytkowników.
Funkcja dostępna jest widoczna w interfejsie, po dezaktywacji staje jest niewidoczna, panel operatora staje się czytelniejszy.
Uprawnienia użytkownika wynikają z przydzielonej grupy uprawnień. Po instalacji system na zdefiniowane podstawowe grupy uprawnień, Administrator, Ochrona, Operator, Najemca(użytkownik obszaru). Jednak każda z grup można zdefiniować według własnych oczekiwań, lub założyć kolejne własne grupy w dowolnej ilości
Specjalnym rodzajem uprawnień charakteryzuje się grupa Najemcy. Użytkownicy z tej grupy pomimo tego że są zalogowani do systemu jak każdy inny użytkownik, widzą tylko i wyłącznie zdarzenia i awizacje powiązane z własnym Obszarem/Najemcą.
Przykładowo, jeśli przez Ochronę na teren zostanie wpuszczony pojazd lub osoba to użytkownik systemu na prawach Najemcy z grupy A będzie miał możliwość w module zdarzeń zobaczyć tylko i wyłącznie przepustki założone dla dostaw/gości powiązane z Najemcą A,
Jeżeli ten sam użytkownik otrzyma możliwość przeglądania awizacji, po podobnie jak do zdarzeń będzie widział tylko awizacje powiązane z Najemcą/Obszarem A.
Ta cecha jest wykorzystywana w parkach logistycznych na terenie których magazyny wynajmuje wiele firm. Wszystkie firmy pracują w tym samym systemie, każda może mieć prawo zaawizowania wjazdu własnych dostawców pracowników, jednak każda z nich widzi tylko i wyłącznie własne zdarzenia i awizacje wjazdu, choć służba na bramie zakłada przepustki i obsługuje zdarzenia jednocześnie dla wielu najemców.
Drugim najczęściej wykorzystywanym przypadkiem jest podział na Obszary w zakładzie, gdzie magazyn i zarząd tworzy awizacje dla gości i dostaw. Jednak operator magazynu nie widzi zaawizowanych gości Zarządu, natomiast sekretariat zarządu ma dostęp do wszystkich zdarzeń.

Prosty moduł synoptyczny wizualizujący graficznie stan przejść, w tym stan podłączonych pętli indukcyjnych, stanu wejść przycisków sterujących, odczytanych przy szlabanie numerów tablic. 

Z poziomu wizualizacji istnieje możliwość wygodnego sterowania otwarciem i zamknięciem szlabanów.   

Umożliwia w module zdarzeń wyszukanie pojazdów. Wyszukiwanie nie wymaga podania całego numeru, moduł posiada zaimplementowaną funkcję wyszukiwania po fragmentach numerów, marce pojazdu, czasie, statusie zdarzenia, źródle zdarzeń, kierunku, dowolnym tekście z pola uwag, nazwisku albo numerze karty KD.

Wyszukiwarka pełni również rolę aktywnego filtru, jej włączenie powoduje wyszukanie zgodnych z założeniami zdarzeń wśród już istniejących w bazie a jednocześnie wyświetla pośród aktualnych zdarzeń i prezentuje te zgodne z przyjętymi kryteriami filtrowania/ wyszukiwania.

Wykorzystywane w komunikacji z zewnętrznymi systemami. 

Dla wykrytych przez VnetLPR zdarzeń za pomocą komend URL przesyłają są stałe lub dynamiczne wartości powiązane ze zdarzeniem.

Podstawowe okno systemu, zawiera interaktywny rejestr zdarzeń przesyłanych przez zdefiniowane w systemie “Źródła danych”. W tym miejscu prezentowane są odczyty rozpoznanych tablic rejestracyjnych, odczytane karty kontroli dostępu, tagi RFID, QR-cody, efekty użycia podłączonych przycisków oraz zmiany jakie zachodzą zdarzenia pod wpływem interakcji z innymi zdarzeniami. Zdarzenia najczęściej są powiązane ze zdjęciami. W tej części interfejsu możesz zobaczyć np. zdjęcia tablicy rejestracyjnej.

Zdarzenia są też miejscem w którym wystawiamy “przepustki”. W zależności od zdefiniowanych uprawnień, obsługa przepustek polega na kliknięciu przez operatora w predefiniowany wybór, lub wypełnieniu niezbędnymi danymi apletu “wystaw przepustkę”.

Podstawową formą przepustki jest jej wersja elektroniczna, istnieje jednak możliwość jej natychmiastowego wydruku.

Przepustki mogą zostać wystawione ręcznie przez operatora, albo automatycznie na podstawie wprowadzonych wcześniej do systemu awizacji.

Niezależne zliczanie ilości pojazdów i osób, na podstawie wystawianych ręcznie i automatycznie przepustek, w ramach zdefiniowanych stref zaliczenie może odbywać się indywidualnie dla poszczególnych najemców oraz stref. W ramach Najemcy/obszaru i wybranych stref, można uruchomić limity (ilości miejsc, ilości osób). Przekroczenie limitów wpływa na sterowanie przejściem, blokuje je i wyświetla komunikat.

Stan strefy w zakresie WOLNA/ZAJĘTA lub w postaci wartości numerycznej można również zwizualizować na wyświetlaczach LED.